PERMANENTE MONITORING

Wij hebben een sterke expertise in Power Quality met een groot aanbod aan meetcapaciteit en dit zowel voor korte metingen als langdurige of permanente oplossingen. Wij volgen de metingen vanop afstand op waardoor wij snel problemen kunnen detecteren en analyseren.


Storingen in de elektrische voeding - zoals harmonischen, interharmonischen, onstabiele spanning, flikker, resonantie of EMC-problemen- leiden tot onverklaarbare uitval van processen. Afhankelijk van de problemen is een tijdelijke of permanante monitoring aangewezen.


Bij het permanent monitoren voeren wij een preventief - en predictief onderhoud uit op de elektrische installatie teneinde uitval te vermijden.

Permanente monitoring

Continue meting

 • Locaal plaatsen van meetapparatuur
 • Verbinding met cloud gebaseerd platform


Alarmering

 • real time alarmering bij overschrijden van ingestelde drempels
 • snelle interactie bij optredende problemen
 • Preventief en predictief onderhoud

Rapportage

 • Automatische rapportage volgens zelf vastgestelde tijds intervallen
 • Evaluatie volgens normen zoals EN50160, IEC 61000-2-4, IEC 61000-2-2, ...
 • Evaluatie van trends, events, ...
 • Advies


Oplossingen

 • Voorstellen van oplossingen volgens vastgestelde problemen
 • uitwerking en engineering van immunizatie apparatuur