EMC

Bij EMC-problemen, voluit elektromagnetische compatibiliteit, vindt er een storing plaats in het elektriciteitsnetwerk. EMC is de mate waarin een product compatibel is, zonder verlies van eigenschappen, met andere elektronische producten. Indien dit niet het geval is, spreken we van zogenaamde EMC-problemen. EMC-problemen, ook wel een storing van de elektromagnetische compatibiliteit genoemd, ontstaan door invloeden van elektrische of elektronische producten die via de lucht, kabels of de aarde worden overgedragen. Een voorbeeld van zo'n EMC-probleem is een pc-speaker die begint te ratelen wanneer er wordt gebeld naar een smartphone die in de buurt ligt of PLC sturingen waarop comunicatiefouten optreden.


EMC-problemen

EMC-problemen ontstaan voornamelijk door storingen bij apparaten die reeds gevoelig zijn voor elektromagnetische compatibiliteit, zoals electronica.  Ook dataverkeer kan met EMC-problemen te maken krijgen. Daarnaast zijn halfgeleiders sowieso gevoelig voor stoorsignalen. Dergelijke problemen halen de power quality naar beneden. Om een storing van de elektromagnetische compatibiliteit te voorkomen, heeft Europa een EMC-richtlijn opgesteld. Deze legt eisen op aan elektrische apparaten en heeft als doel de storingen tot een minimum beperken. EMC-problemen kunnen echter nog steeds optreden en bovendien vallen sommige toestellen niet onder deze wetgeving.


De werknemers van Karybel in Waregem, tussen Gent en Kortrijk, weten wat te doen. De analyse voor EMC problemen begint steeds met een consult en degelijk nazicht van de installatie.


Neem contact op met ons

Een storing van de elektromagnetische compatibiliteit komt veel voor mogelijk in industriële omgevingen. Diverse toepassingen (oa. frequentieomvormers) kunnen een bron vormen van elektromagnetische emissie en andere apparatuur storen. Om een goede werking te garanderen is het belangrijk dat de bron wordt opgespoord en dat er passende maatregelen worden getroffen.


Karybel helpt u graag verder. Neem contact met ons op voor meer informatie. We traceren de storing in de elektromagnetische comptabiliteit en zorgen ervoor dat deze verwijderd wordt.   


EMC stroringsonderzoek

metingen

  • Bespreking van de problemen
  • Inspectie van de installatie
  • Opmeten van de bestaande situatie


Compensatie

  • Tijdens de meting worden diverse compensatiemethodes uitgeprobeerd om na te gaan waar het beste resultaat mee bereikt wordt.

Rapportage

  • Rapportage van de analyseresultaten en oplossingen
  • Advies


Oplossingen

  • Als met de basis methodes geen onmiddelijk resultaat wordt bereikt dan wordt naar specifieke apparatuur gekeken.
  • uitwerking en engineering van immunizatie apparatuur