ELEKTRISCHE EXPERTISE

Karybel heeft een grote expertise opgebouwd in het domein van de elektrische energieverdeling.  Hierdoor kunnen we een breed pakket aan opdrachten uitvoeren. Dit omvat niet enkele analyses maar evenzeer netstudies, calculaties, netberekeningen met Caneco en Neplan, Digsilent Power Factory, ...

Naast laag frequente problematieken kunnen wij eveneens EMC storingen analyseren en oplossingen voorstellen.  Voor complexere problemen wordt samen gewerkt met onze partner UGent.

Daanaast voert Karybel onfhankelijke expertises uit op elektrische installaties en apparatuur voor bedrijven, overheden en prticulieren. We voeren dit uit zowel rechtstreeks in opdracht van deze laatste of in opdracht van expertisekantoren en gerechtsdeskundigen

CASE STUDY / VOORBEELDEN


  • Volledig uitrekenen middenspanningsverdeling, kabelsecties, ...
  • Economische berekening van optimale kabelsectie van een middenspanningsinstallatie
  • Bepalen van kortsluitstromen, instellingen van beveiligingen op middenspanning en selectiviteit
  • Berekenen van IS-limiter
  • Berekenen van stroomreductie via inductor inclusief simulatie effect op kortsluitvermogen
  • Onderzoek naar EMC storingen
  • Engineering van actief en passief filters
  • Engineering en commissioning van actief filters op schepen
  • Uitwerken filteroplossingen voor CAB storingen