ELECTRICAL POWER EXPERTS

Karybel is de elektriciteitsexpert die de continuïteit, betrouwbaarheid en efficiëntie van uw productie- en werkomgeving verzekert. Onze uitgebreide en accurate analyses, studies, aangepast advies, implementatie en monitoring leiden tot een weloverwogen en optimale oplossing voor uw elektrisch probleem of elektrisch ontwerp. Met 20 jaar expertise op de teller, zijn wij de partner bij uitstek op het gebied van netkwaliteit (power quality), elektrische energie studies en consultancy.


Waar u voor uw eigen gezondheid naar de huisarts gaat, komt u voor de gezondheid van de elektrische installatie naar ons, de dokter voor uw elektrische installatie.

CONTINUE ELEKTRICTEIT


Karybel garandeert de beschikbaarheid en continuïteit van elektriciteit in uw bedrijf. Uw onderneming kan simpelweg niet draaien zonder elektriciteit. Wij doen er alles aan om technische werkloosheid en de grote financiële gevolgen daarvan te vermijden. Wij werken niet enkel probleem oplossend maar eveneens proactief en preventief. Op deze manier kan uw downtime tot een minimum of nul herleid worden.


SECTOREN

Power Quality Dokter


Wij verlenen diensten in het brede domein van de elektrotechniek met als specialisatie Power Quality. Karybel is actief in zowat alle sectoren, hieronder een greep van wat wij voor u kunnen betekenen.


Nutsbedrijven

Onze meetapparatuur is perfect geschikt om de kwaliteit van elektrische installaties te controleren en de vermogensflow te monitoren. Op deze manier kunnen storingen en stoorbronnen snel gedetecteerd worden en kan tijdig ingegerepen worden om te voorkomen dat naburige installaties gestoord worden.


Haven en scheepvaart

Scheepvaartuigen ondervinden vaak problemen met Power Quality. Dat kan leiden tot stroomstoringen, motor problemen en verhoogd brandstofverbruik. Onze monitoring instrumenten laten toe om de elektrische systemen in optimale staat te houden en zo brandstof te besparen.


Spoorwegen / tram / Metro

Spoorwegen steunen op een optimal Power Quality om onverwachte panns te voorkomen. Onze instrumenten monitoren en geven uitebreid verslag over Power Quality om eventuele problemen te voorzien.

Luchthaven

Luchthavens beschikken over een hele reeks gevoelige apparatuur om de normale gang van zaken te garanderen. Onze instrumenten kunnen Power Quality problemen monitorren en melden voor ze downtime veroorzaken en vluchtschema's verstoren. Reeds voorkomende storingen analyseren wij met onze gespecialiseerde apparatuur.

Industrie

Uw werkomgeving is altijd vatbaar voor storingen op het elektriciteitsnet. Onze instrumenten zijn er om uw installaties continue te monitoren. Dit geeft ons de kans om in te grijpen vooraleer uw apparatuur uitvalt.


Naast permanente opvolging behoren analyses voor accute problemen eveneens tot onze diensten.

Medisch

In de medische sector gaat het om mensenlevens. Daar is het ook van vitaal belang dat de apparatuur nooit uit valt. Onze apparatuur detecteert problemen voor ze zich manifesteren. We monitoren constant om storingen te identificeren en preventief aan te pakken.

Gebouwen

Door de combinatie van allerlei toestellen, wordt het steeds moeilijker om de netkwaliteit te handhanven. Vandaar dat het enorm belangrijk is is om de verschillende verbruikers te monitoren. Via onze power quality apparatuur monitoren wij uw installatie, via onze energieoplossingen brengen we uw energiestromen in kaart en optimaliseren uw energieverbruik.


Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. onze apparatuur wordt gebruikt om windturbines en zonne-installaties te monitoren en in kaart te brengen en dit zowel op vlak van netkwaliteit en energie.